DIPS Arena logo

går i produksjon på somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus om