DIPS Arena logo

 

går i produksjon på somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus om